Fysik

Termometrifrågor


Termometriska vågar

(1) En brasiliansk turist känner sig dålig under en resa till New York. Vid undersökning på ett lokalt sjukhus berättar sjuksköterskan att hans nuvarande temperatur var 105 ° C, men att han borde vara säker på att han redan hade sjunkit 4 ° C. Efter rädslan insåg turisten att hans temperatur hade uppmättts i en Fahrenheit-skala. Vad var din tidigare temperatur och vad är din nuvarande temperatur?

Tidigare: 105 ° + 4 ° = 109 ° F

Ström: 105 ° F

(2) En astronom analyserar ett svart hål i rymden. Efter många studier kom han till slutsatsen att denna himmelska kropp hade en temperatur på 10K. Vad är temperaturen på det svarta hålet i Celsius-skalan?

(3) En fysikstudent skapade en skala (° X), jämfört med Celsius-skalan, han erhöll följande graf:

a. Vad är konverteringsekvationen mellan de två skalorna?

b. Vad är människans kroppstemperatur (37 ° C) i denna skala?

a.

b.