Fysik

2 termodynamisk lag (fortsättning)


Utbyte av termiska maskiner

Vi kan kalla effektiviteten hos en maskin förhållandet mellan energin som används som arbetsform och den levererade energin:

överväger:

= utbyte;

= arbete konverterat av den levererade värmeenergin;

= mängd värme som tillförs av värmekällan;

= mängd värme som inte förvandlas till arbete.

Men som noterat:

Därför kan vi uttrycka avkastningen som:

Minsta värde för inkomst är 0 om maskinen inte utför något arbete och maximalt 1, om det var möjligt för maskinen att förvandla all inkommande värme till arbete, men som sett är detta inte möjligt. För att känna till denna procentuella avkastning multiplicerar du resultatet som erhålls med 100%.

exempel:

En ångmotor utför ett arbete på 12 kJ när den levereras med en värmemängd på 23 kJ. Vilken procentuell kapacitet har motorn för att förvandla termisk energi till arbete?