Kemi

Fysiska tillstånd förändringar


Förändringar i fysiska tillstånd är: fusion, förångning, kondensation, stelning och sublimering.

I vatten är de vanligaste transformationerna fusion, förångning, kondensation och stelning. Följande är förklaringen till var och en.

Fusion

Byt från fast tillstånd till vätska. När isen smälter händer denna transformation.

Förångning

Byt från flytande till gasformigt tillstånd. Det finns tre typer av förångning: indunstning, vilket är en långsammare transformation; kokning, vilket är snabbare förångning, är det ögonblick då vatten kokar; värme, vilket är en mycket snabb förändring, till exempel när vi plaskar vatten på en varmplatta.

Stelning

Byt från flytande till fast tillstånd. Till exempel när vi lägger flytande vatten i frysen för att bilda is.

Kondens eller likvidation

Byt från gasformigt till flytande tillstånd. När vatten når locket på en kokpanna, förlorar ångan värmen och förvandlas till vätska. Detsamma gäller för moln. När dropparna samlas bildar de regnen.

Sublime

Byt från gasformigt till fast tillstånd eller från fast till gasformigt tillstånd. I malboll sker denna förändring. I vatten är inte så vanligt.