Fysik

Arbeta (fortsättning)


Diagram s x V

Det är möjligt att representera den isobariska transformationen av en gas genom ett diagram volymtryck:

Jämför diagrammet med uttrycket för beräkningen av det arbete som utförts av en gas , är det möjligt att kontrollera att det utförda arbetet är numeriskt lika med området under grafkurvan (i blått i figuren).

Med denna verifiering är det möjligt att hitta det arbete som utförs av en gas med varierande tryck under dess omvandling, som beräknas med hjälp av denna slutsats, genom en akademisk nivå för integrerad beräkning, som består av en ungefärlig uppdelning som delar upp hela området under diagrammet i små rektanglar och trapezoider.