Fysik

1 termodynamiklag


Vi kallar termodynamikens första lag för principen om energibesparing tillämpas på termodynamik, vilket gör det möjligt att förutsäga beteendet hos ett gassystem när man genomgår en termodynamisk transformation.

Analysera principen om energibesparing i termodynamikens sammanhang:

Ett system kan inte skapa eller konsumera energi, utan bara lagra det eller överföra det till sin miljö, som arbete eller båda samtidigt, så när det får en mängd Q av värme, kan det göra lite arbete och öka systemets interna energi AU, det vill säga uttrycka matematiskt:

Som alla enheter uppmätta i Joule (J).

Genom att känna till denna lag kan vi observera dess beteende för var och en av de presenterade kvantiteterna:

hetta arbete Intern energi Q //AU
mottar utför ökar >0
Ge efter mottar minskar <0
handeln inte utför inte eller tar emot varierar inte =0

exempel:

(1) Vid mottagning av en mängd värme Q = 50J utför en gas ett arbete som är lika med 12J, medvetet om att den inre energin i systemet före mottagande av värme var U = 100J, vad kommer den här energin att vara vid mottagandet?Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy (December 2021).