Fysik

Fysiken i vardagen


När man studerar fysik, särskilt i skolan, är uppfattningen man vanligtvis är att inte allt lärt sig verkligen har någon praktisk användning.

Men mycket av det som ses som idealisering av modeller har stor tillämpning i vardagen, från den fysiska verksamheten vi utför till den sofistikerade utrustningen vi bär, till exempel mobiltelefoner och klockor.

Besök följande länkar för att känna till några av dessa applikationer:

mekanik

kinematik

dynamik

Statisk och hydrostatisk

Universell gravitation

Värmelära

termometri

kalorimetri

Gasstudie

termodynamik

dilation

entropi

optisk

Ljusreflektion

Ljusbrytning

Sfäriska linser

våg

MHS

vågor

akustik

elektromagnetism

elektrostatik

elektrodynamik

Magnetfält

Magnetisk kraft

Magnetisk induktion

Modern fysik

Kvantmekanik (snart)

relativitet


Video: Krafter i vardagen (December 2021).