Fysik

Clapeyron-ekvation


När det gäller Boyle, Charles Gay-Lussac och Charles Laws är det möjligt att upprätta en ekvation som relaterar tillståndsvariablerna: tryck (p), volym (V) och absolut temperatur (T) för en gas.

Denna ekvation kallas Clapeyron-ekvationen, uppkallad efter den franska fysikern Paul Emile Clapeyron som etablerade den.

där:

p = tryck;

V = volym;

n = antal mol gas;

R = universell konstant av perfekta gaser;

T = absolut temperatur.

exempel:

(1) Vad är den volym som upptas av en mol perfekt gas under tryck på 5000 N / m² vid en temperatur på 50 ° C?

Givet: 1atm = 100000 N / m² och

Byt ut värdena i Clapeyron-ekvationen: