Fysik

Sfäriska linser (fortsättning)


Biconcave-objektiv

Den är konkav på båda sidor och har en tjockare periferi än den centrala regionen. Observera på bilden nedanför deras element, som är:

Platt-konkav lins

Den är platt på ena sidan och konkav på den andra, har en tjockare periferi än den centrala regionen, dess element är:

Konvex-konkav lins

Den har en konvex och en konkav ansikte, tjockare periferi än den centrala regionen. Dess element är:

Linsens nomenklatur

För att följa ett mönster i linsens nomenklatur är det vanligt att använda som förnamn ansiktet med den största krökningsradie följt av den minsta radien, eftersom samma lins kan ha en konkav och en konvex sida.

Optiskt beteende

När det gäller beteendet hos en ljusstråle på en lins kan vi karakterisera dem som divergerande eller konvergerande, beroende huvudsakligen på linsens och mediets brytningsindex. Studien av konvergenta och divergerande linser kommer att ses i de kommande två avsnitten.

Optiskt centrum

För en grundläggande linsstudie ska du tänka på att den presenterade linsen har försumbar tjocklek jämfört med krökningsradie, i detta fall kan vi, när vi representerar en lins, endast använda en linje vinkelrätt mot huvudaxeln som visar linsbeteendet vid segmentets spetsar. Den punkt där linsrepresentationen korsar huvudaxeln kallas linsens optiska centrum (O).

Representationen som används för linsen är:

  • För konvergerande linser:

  • För divergerande linser: