Fysik

Volumetrisk dilatation av vätskor


Svällningen av vätskor har vissa skillnader i svallningen av fasta ämnen, börjar med deras avsevärt högre svällningskoefficienter och för volymen av en vätska som ska mätas, måste den vara inuti en behållare.

Lagen som reglerar utvidgningen av vätskor är i grunden lika med den volymetriska expansionen av fasta ämnen, eftersom de inte kan utvidgas linjärt eller ytligt, så:

Men eftersom vätskan måste deponeras i en fast behållare måste dess expansion också beaktas eftersom den inträffar samtidigt.

Således är den faktiska dilatationen av vätskan summan av de uppenbara dilatationerna och behållaren.

För att mäta uppenbar utvidgning används vanligtvis en behållare fylld till randen. Vid uppvärmning av detta system (behållare + vätska) kommer båda att dilateras och eftersom vätskor tenderar att utvidgas mer än fasta ämnen kommer en mängd vätska att spillas ut, mäter denna mängd uppenbar utvidgning av vätskan.

sålunda:

Med hjälp av uttrycket volymetrisk utvidgning, och antar att de initiala volymerna för behållaren och vätskan är lika, kan vi uttrycka:

Det vill säga, den faktiska svällningskoefficienten för en vätska är lika med den uppenbara svullnadssumman med svällningskoefficienten för flaskan i vilken den är belägen.

exempel:

(1) Ett 10dm³ graderat glas fylls med etylalkohol, båda initialt vid samma temperatur och värms till 100 ° C. Vad var den faktiska utvidgningen av alkohol?

data: