Fysik

Allmän lag om perfekta gaser


Genom Clapeyron-ekvationen är det möjligt att få en lag som hänför sig till två olika tillstånd för en gastransformation, förutsatt att det inte finns någon variation i gasmassa.

Med tanke på ett tillstånd (1) och (2) där:

Genom Clapeyrons lag:

denna ekvation kallas Allmän lag om perfekta gaser.