Fysik

Sfäriska linser


Bland alla tillämpningar av geometrisk optik är den som framträder mest för sin användning i vardagen studiet av sfäriska linser, antingen i sofistikerad astronomisk forskningsutrustning eller i vanliga digitala kameror, vare sig det finns i glasögon eller förstoringsglas.

Vi ringer sfärisk lins det optiska systemet består av tre homogena och transparenta medel, gränserna mellan varje par är två sfäriska ytor eller en sfärisk yta och en plan yta, som vi kallar linsytor.

För en enkel studie kommer vi att överväga att det andra mediet är själva linsen, och att det första och det tredje sättet är exakt samma, vanligtvis den luftsänkta glaslinsen.

Linsstyper

Bland de sfäriska linserna som används är sex av dem av stor betydelse för studiet av optik, nämligen:

Biconvex-objektiv

Den är konvex på båda sidor och har en tunnare periferi än den centrala regionen, dess element är:

Flat konvex lins

Den är platt på ena sidan och konvex på den andra, har en tunnare periferi än den centrala regionen, dess element är:

Konkave konvexa lins

Den har en konkav och en konvex yta, har en tunnare periferi än den centrala regionen. Dess element är: