Kemi

Sjukdomar orsakade av vatten (fortsättning)


Gul feber

den gul feber är en infektionssjukdom orsakad av a flavivirus (viruset av gul feber), för vilket ett mycket effektivt vaccin finns tillgängligt.

Sjukdomen överförs av myggor och förekommer uteslutande i Centralamerika, Sydamerika och Afrika. I Brasilien, gul feber vanligtvis förvärvas när en ovaccinerad person kommer in i överföringsområden vild (cerrado-regioner, skogar).

En person sänder inte gul feber direkt till en annan. För att detta ska ske måste myggan bita en smittad person och, efter att viruset har multiplicerats, bita en person som ännu inte har haft sjukdomen och inte har vaccinerats. Det är också känt som "svart kräkning" eftersom kräkningar för den smittade personen är mörk på grund av inre blödningar (blodförlust).

Överföringen av gul feber i vildmarken görs genom myggor av släktet (främst) Haemagogus. Virusscykeln in vilda områden de upprätthålls genom apainfektion och transovarian överföring (myggpassager till deras avkommor, barn) i själva myggan.

Mänsklig infektion uppstår när en person icke-immuniserad kommer in i cerrado eller skogsområden. När den är smittad kan personen vid återkomst fungera som en smittkälla för Aëdes aegypti, som sedan kan börja sända gul feber i stadsområde.

En person kan vara en källa till mygginfektion från omedelbart innan symtom uppträder fram till den femte infektionsdagen. den Aëdes aegypti blir i stånd att överföra viruset från gul feber 9-12 dagar efter att ha bitit en smittad person. I Brasilien, överföringen av gul feber i stadsområden Det har inte inträffat sedan 1942.

I gränsområdena för jordbruksutveckling kan det ske en anpassning av den vilda sändaren till den nya livsmiljö och den därmed möjliga överföringen av gul feber i landsbygden ("intermediär").