Fysik

Lins Pool


Två linser kan placeras så att de fungerar som en så länge de är fästa koaxiellt, det vill säga med matchande större axlar. I det här fallet kommer de att kallas läge omedelbart intill, om de rör, eller separeradeom det finns ett avstånd d separera dem.

Dessa föreningar är viktiga för att förstå optiska instrument.

När två linser är associerade är det möjligt att få en motsvarande lins. Detta kommer att ha samma kännetecken för de första två.

Kom ihåg att om den motsvarande linsen har positiv vergens kommer den att vara konvergent och om den har negativ vergens kommer den att vara divergerande.

Juxtaposed Lens Association

När två linser är intill varandra placeras vergenset för att ställa in en motsvarande lins.

Som ett exempel på sammansatt förening har vi:

Denna sats säger att linsvergensens ekvivalent med föreningen är lika med den algebraiska summan av komponentlinsvergenserna. dvs:

Det kan också skrivas som:

Separat linsförening

När två linser är förbundna separat, en generalisering av vergenset för att ställa in en motsvarande lins.

Ett exempel på en separat förening är:

Allmänt om teoremet säger att linsvergensen som är ekvivalent med en sådan associering är lika med den algebraiska summan av komponentvergenser minus produkten av dessa vergences med avståndet som separerar linsen. Så här:

Som också kan skrivas som:Video: Platinum Pools - Lins Family Pool Video - Designed by Clay Givens (December 2021).