Fysik

Färg och frekvens


Inom området för det elektromagnetiska spektrumet som motsvarar synligt ljus, är varje frekvens lika med känslan av en färg.

När frekvensen ökar minskar våglängden, som visas i tabellen och delen av det elektromagnetiska spektrumet nedan.

färg våg-längd
( = )
frekvens
()
violett 3900 - 4500 7,69 - 6,65
anil 4500 - 4550 6,65 - 6,59
blå 4550 - 4920 6,59 - 6,10
grön 4920 - 5770 6,10 - 5,20
gul 5770 - 5970 5,20 - 5,03
apelsin 5970 - 5220 5,03 - 4,82
röd 6220 - 7800 4,82 - 3,84

När vi får ljusstrålar med olika frekvenser kan vi se olika färger på dessa som kombinationer. Det vita ljuset som vi uppfattar från solen, till exempel, är kombinationen av alla sju färger i det synliga spektrumet.