Fysik

Prisma


Ett prisma är ett geometriskt fast ämne som bildas av en kongruent parallell och toppyta (även kallad baser) som är förbundna med kanter. Prismans sidor är parallellogram.

Men för optikens sammanhang kallas det prisma det transparenta optiska elementet med raka och polerade ytor som kan bryta ljuset som lyser på det. Den vanligaste formen på ett optiskt prisma är en fyrkantig pyramid med triangulära sidor.

Den vanliga tillämpningen av optiska prismor är deras användning för att separera polykromatiskt vitt ljus i de sju monokromatiska färgerna i det synliga spektrumet, och i vissa situationer kan det reflektera sådana ljus.

Prismoperation

När vitt ljus träffar prismans yta, ändras dess hastighet, men varje vit ljusfärg har ett annat brytningsindex och därmed olika brytningsvinklar, vilket når den andra änden av prismen isär.

Prismetyper

    • Spridande prismer De används för att separera ljus i sina spektrumfärger.
    • Reflekterande prismor används för att reflektera ljus.
    • Polariserade prismor kan dela upp ljusstrålen i komponenter med varierande polaritet.