Fysik

Diopter


Det är hela systemet som bildas på två homogena och transparenta sätt.

När denna separering sker på ett plant plan kallar vi det för ett plant plan.

Figuren nedan representerar en plan diopter i separationen mellan vatten och luft, som är två homogena och transparenta medel.

Avbildning genom en diopter

Tänk på en fiskare som ser en fisk i en sjö. Fisken är på ett djup H av vattenytan. Fiskaren ser honom på ett djup h. Som visas i figuren nedan:

Formeln som bestämmer dessa avstånd är:Video: Diopters, Aberration, and the Human Eye. Geometric optics. Physics. Khan Academy (December 2021).