Fysik

Avvikande sfäriska linser


I en avvikande beteende sfärisk lins bryts ljus som slår parallellt med varandra och tar riktningar som avviker från en enda punkt.

Både tjockkantiga och tunnkantiga linser kan skilja sig beroende på deras brytningsindex relativt det externa mediet.

Det vanligaste fallet är att linsen har ett högre brytningsindex än det externa mediumbrytningsindex. I detta fall är ett exempel på en lins med divergerande beteende en biconcave lins (med tjocka kanter):

Det mindre vanliga fallet uppstår när linsen har ett lägre brytningsindex än mediet. I detta fall är ett exempel på en lins med divergerande beteende en bikonvex lins (med tunna kanter):