Fysik

Visuellt boende


Människor som har normal syn, emmetropt, har förmågan att rymma föremål från avstånd på 25 cm i genomsnitt till avstånd i visuell oändlighet.

Nära punkten

Det första avståndet (25 cm) motsvarar nära punktvilket är det minsta avståndet en person kan se korrekt. Det som kännetecknar denna situation är att ciliarymusklerna är helt sammandragna.

I detta fall av Gauss-ekvationen:

Med tanke på ögat med ett avstånd mellan linsen och näthinnan på 15 mm, dvs p '= 15mm:

I det här fallet kommer bildens fokus att hittas 14,1 mm långt från linsen.

Fjärrpunkt

Vad gäller det oändliga avståndet motsvarar det avlägsen punkt, som är det maximala avståndet som nås för en fokuserad bild. I denna situation är ciliarymusklerna helt avslappnade.

När det gäller närmaste punkt kan vi använda Gauss-ekvationen för att bestämma fokus för bilden.

Men Det är ett obestämt värde, men om vi tror att oändligheten motsvarar ett mycket högt värde, ser vi att denna uppdelning kommer att resultera i ett mycket litet värde och kan försummas.

Så vi måste:


Video: KTC Meview - Hjälper hyresgästerna att sänka sin energianvändning (November 2020).