Fysik

Compound Microscope


Ett sammansatt mikroskop är ett optiskt instrument sammansatt väsentligen av ett rör avgränsat vid dess ändar genom konvergerande sfäriska linser och bildar en sammanslutning av separata linser.

Linsen närmast det observerade objektet kallas mål, och är en lins med brännvidd i storleksordningen millimeter. Linsen bredvid tittaren heter okulär, och är en lins med brännvidd i storleksordningen centimeter.

Funktionen av ett sammansatt missoskop är ganska enkelt. Linsen ger en riktig inverterad bild större än motivet. Denna bild fungerar som ett objekt för okularet, som fungerar som ett förstoringsglas och ger en större, direkt virtuell slutlig bild.

Det vill säga, objektet förstoras två gånger, vilket gör mycket små föremål bättre observerade.

Detta sammansatta mikroskop kallas också optiskt mikroskop för att kunna förstora upp till 2000 gånger det observerade objektet. Det finns också elektronmikroskop som kan ge förstoringar upp till 100 000 gånger och skanna mikroskop som producerar förstoringar mer än 1 miljon gånger.Video: Compound-Microscope (November 2021).