Fysik

Hålmörkrum


En mörk kammare består av en anordning bildad av en låda med helt ogenomskinliga väggar, och i mitten av ena sidan finns ett litet hål.

När du placerar ett objekt, av storlek denvänd mot hålet på avstånd p, det noteras att en reflekterad bild av jag, visas på motsatt sida av lådan på avstånd p 'men inverterad. Som illustreras i figuren:

Således kan man från en geometrisk likhet uttrycka följande ekvation:

Detta kallas mörkrumsekvationen.