Fysik

Dopplereffekt (fortsättning)


  • Antar att källan är i vila och observatören rör sig:

I händelse av att observatören närmar sig källan kommer han inom samma tidsram att stöta på fler vågfronter än om han stod still. Således bör den observerade frekvensen vara större än den frekvens som utsänds av källan. I detta fall förändras våglängden inte, men utbredningshastigheten ökas något.

men:

och

När dessa två värden ersätts i den observerade frekvensberäkningen har vi:

då:

I händelse av att observatören rör sig bort från källan, kommer han inom samma tidsram att hitta färre vågfronter än om han stod still. Således bör den observerade frekvensen vara mindre än den frekvens som utsänds av källan. Avdraget för den observerade frekvensberäkningen kommer att vara analogt med föregående fall, men utbredningshastigheten reduceras något.

men:

och

När dessa två värden ersätts i den observerade frekvensberäkningen har vi:

då:

Vi kan skriva en allmän formel för fall där observatören rör sig och källan står stilla om vi använder:

Att vara det negativa tecknet som används i fallet där källan närmar sig och positiv i det fall källan flyttar bort.

Genom att känna till dessa fyra möjligheter till förändring i den observerade vågfrekvensen kan vi skriva en allmän formel för Doppler-effekten om vi kombinerar alla resultat:

Praktiska signaler används för varje fall.