Fysik

Vågbrytning


Det är fenomenet som inträffar när en våg passerar från ett medium till ett annat med olika egenskaper, med dess riktning avvikande.

Oavsett varje våg förändras dess frekvens inte i brytning, men hastigheten och våglängden kan ändras.

Genom brytning är det möjligt att förklara många effekter, till exempel regnbågen, himmelens färg vid solnedgången och konstruktion av astronomiska apparater.

Vågbrytning följer två lagar som är:

  • 1: a lagen om brytning: Incidentradien, linjen vinkelrätt mot gränsen vid infallspunkten och den brytade radien finns i samma plan.
  • Snells lag: Denna lag hänför sig till brytningsinsidans vinklar, hastigheter och våglängder, och matematiskt uttrycks av:

Tillämpa lagen:

Som visas i figuren:

Som exempel på brytning kan vågor användas som sprider sig på ytan av en vätska och passerar genom två distinkta regioner. Det kan verifieras experimentellt att utbredningshastigheten på vätskeytor kan ändras genom att förändra djupet på detta ställe. Vågorna minskar hastighetsmodulen genom att minska djupet.