Fysik

Vågöverlappning (fortsättning)


Två-dimensionell vågoverlay

Föreställ dig två cirkulära tvådimensionella vågor, genererade av respektive källa F1 och F2, med lika amplituder och frekvenser, och i fasavtal.

Betrakta schemat för störningar orsakade som:

I figuren har den vänstra vågen åsar representerade av svarta kontinuerliga linjer och dalar med röda streckade linjer och den högra vågen har åsar representerade av gröna kontinuerliga linjer och dalar med blå streckade linjer.

De fyllda cirklarna representerar punkter med konstruktiv interferens, dvs där vågens amplitud summeras.

Tom cirklar representerar destruktiva interferenspunkter, dvs där amplituden subtraheras.