Fysik

Vågöverlappning (fortsättning)


Periodisk vågöverlappning

Överlappningen mellan två periodiska vågor sker analogt med överlappningen av pulser.

Orsakar en resulterande våg med töjningspoäng motsvarande den algebraiska summan av överlappande vågpunkter.

Figuren ovan visar överlappningen mellan två vågor med lika perioder och olika amplituder (I och II), vilket, när de överlappar, resulterar i en våg med amplitud motsvarande dess vågor (III). Detta är ett exempel på konstruktiv störning.

Detta andra exempel visar en destruktiv interferens av två vågor med samma frekvens och amplitud, men i fasopposition (I och II) som vid överlappning resulterar i en våg med nollamplitud (III).

De främsta exemplen på överlappande vågor är vågkrimpfenomen och stående vågor.

  • Beat: Uppstår när två periodiska vågor med olika frekvens och samma amplitud överlappar, vilket resulterar i en våg med varierande amplituder beroende på summan av amplituder i varje resulterande krets.
  • Stående vågor: Detta är fenomenet som uppstår när två vågor överlappar samma frekvens, hastighet och våglängd, i samma riktning men i motsatta riktningar.