Fysik

Dopplereffekt


Denna effekt beskrivs som en egenskap som observeras i vågor som avges eller reflekteras av rörliga källor relativt observatören.

Effekten beskrevs först teoretiskt 1842 av Johann Christian Andreas Doppler, uppkallad efter Doppler-effekten till heder.

För ljudvågor är Doppler-effekten fenomenet där en observatör uppfattar olika frekvenser än de som utsänds av en källa och uppstår på grund av den relativa hastigheten mellan ljudvågen och den relativa rörelsen mellan observatören och / eller källan.

överväger:

Vi kan bestämma en allmän formel för att beräkna den frekvens som uppfattas av observatören, dvs den uppenbara frekvensen.

  • Förutsatt att observatören är i vila och källan rör sig:

För det fall källan närmar sig observatören är det en förkortning av våglängden, relaterad till den relativa hastigheten, och den verkliga frekvensen kommer att vara lägre än den observerade, dvs.

Men när källan rör sig måste dess hastighet också beaktas så att:

ersätta vid beräkning av den observerade frekvensen:

dvs:

För fallet där källan avviker från observatören finns det en uppenbar våglängdsförlängning, i vilket fall avdraget för den observerade frekvensberäkningen kommer att vara analogt med föregående fall.

Men:

då:

Vi kan skriva en allmän formel för fall där källan flyttas och observatören står still om vi använder:

Att vara det negativa tecknet som används i fallet där källan närmar sig och positiv i det fall källan flyttar bort.


Video: Dopplereffekt Boiler Room x Budweiser Bogotá Live Set (December 2021).