Fysik

Spring Mass Oscillator (fortsättning)


Vertikal fjädermassoscillator

Föreställ dig det föregående systemet med en konstant fjäder K och ett block av massa m, som närmar sig villkoren för en idealisk massfjäderoscillator, med fjädern vertikalt fäst vid ett stöd och block, i en miljö som inte orsakar motstånd mot systemrörelse:

Vi kan observera att punkten där kroppen är i balans är:

Det är, det är punkten där elastisk kraft och viktkraft avbryter varandra. Även om den potentiella elastiska energin inte är noll vid denna punkt, betraktas detta som rörelsens utgångspunkt.

Med utgångspunkt från jämviktspunkten, genom att dra i blocket, kommer den elastiska kraften att öka, och eftersom detta är en återställande kraft och vi inte överväger energispridningarna måste oscillatorn stanna kvar i MHS, svänga mellan punkterna A och -A, eftersom den resulterande kraften i blocket kommer att vara:

Men eftersom vikten inte varierar med rörelse kan den betraktas som en konstant. Således varierar kraften proportionellt mot förlängningen av rörelsen, så det är en MHS.

Med sin period uttryckt av: