Fysik

Youngs erfarenhet


Vid sjuttonhundratalet, även om många fysiker redan hade förespråkat vågteorin om ljus, som ansåg att ljuset inträffade av vågor, var Newtons korpuskulära teori, som beskrev ljus som en partikel, väl accepterad i det vetenskapliga samhället.

1801 var den engelska fysikern och läkaren Thomas Young den första som med fasta experimentella resultat demonstrerade fenomenet ljusinterferens, vilket resulterar i godtagandet av vågteorin. Även om den accepterade teorin idag är vågpartikeldualitet, som uttalats av den franska fysikern Louis-Victor de Broglie, baserad på Albert Einsteins slutsatser om fotonens egenskaper.

I Youngs experiment används tre skärmar, den första består av ett hål där diffraktion av infallande ljus uppträder, den andra med två hål, sida vid sida, vilket orsakar ny diffraktion. I det senare projiceras de fläckar som orsakas av interferensen av vågorna till följd av den andra diffraktionen.

Genom att byta ut dessa hål med mycket smala slitsar blir fläckarna fransade, vilket gör det lättare att se bättre upplysta områden (maximalt) och dåligt upplysta områden (minimum).

Det observeras att den högsta intensiteten inträffar i mitten, och efter detta maximalt finns det områden med lägre ljusintensitet, och andra med minst varandra.


Video: The Cult I Almost Joined - Young Living Essential Oils (December 2021).