Fysik

Vågdiffraktion


Med utgångspunkt från Huygens-principen kan vi förklara ett annat vågfenomen, diffraktion.

Fenomenet som kallas diffraktion är den böjning som vågstrålar drabbas av när det möter hinder för spridning.

Föreställ dig situationen där en våg sprider sig i ett medium så långt den hittar en spricka i en barriär.

Detta fenomen bevisar att generaliseringen att vågstrålarna är raka är fel, eftersom den del som träffar barriären reflekteras, medan strålarna som når sprickan passerar genom den, men inte alla förblir raka.

Om denna utbredning skedde i en rak linje skulle strålarna förbli raka, och utbredningen efter sprickan skulle vara ett område avgränsat av sprickans bredd. Det finns dock en avvikelse i kanterna.

Denna avvikelse är proportionell mot sprickans storlek. För det fall där denna bredd är mycket mindre än våglängden kommer de diffraherade vågorna att vara ungefär cirkulära, oavsett geometrisk form på infallande vågor.