Fysik

Vågreflektion


Det är fenomenet som inträffar när en våg träffar ett hinder och återvänder till förökningsmediet och bibehåller egenskaperna hos incidentvågen.

Oavsett vågtyp förblir dess hastighetsmodul oförändrad efter reflektion eftersom den fortsätter att föröka sig i samma medium.

En-dimensionell vågreflektion

Denna analys ska delas upp i fasta-än-och-fria ändsvängningar:

Med fast slut:

När en puls (halvvåg) genereras, får den varje punkt i repet att stiga och sedan återgå till sitt ursprungliga läge, men när man når en fast ände, såsom en vägg, reagerar kraften som appliceras på det genom principen om verkan och reaktion. över repet och orsakar en rörelse i pulsapplikationsriktningen, i en omvänd riktning, vilket genererar en reflekterad puls. Som visas i figuren nedan:

För detta fall sägs det ofta att det är fasinversion eftersom den reflekterade pulsen utför motsatt rörelse av infallspulsen.

Med fritt slut:

Med tanke på ett rep fäst med en ring på en idealiserad stång, därför utan friktion.

När man når ringen fortsätter rörelsen, även om det inte finns någon förskjutning i pulsriktningen, endast i riktningen vinkelrätt mot den. Sedan reflekteras pulsen mot applikationen, men omvänd. Som visas på bilden:

I dessa fall finns det ingen fasinversion, eftersom den reflekterade pulsen utför samma rörelse som infallspulsen, endast med motsatt riktning.

Den fria änden kan erhållas genom att binda repet till en mycket lätt, flexibel och osträckbar sträng.