Fysik

Ljudintensitet


Ljudintensitet är den kvalitet som gör att vi kan karakterisera om ett ljud är starkt eller svagt och beror på energin som ljudvågen överför.

Ljudintensitet (I) definieras fysiskt som den ljudeffekt som mottas per enhetsarea på en yta, dvs.

Men eftersom kraft kan definieras av energiförhållandet per tidsenhet:

Då kan vi också uttrycka intensiteten genom:

De mest använda enheterna för intensitet är W / m² och J / s.m².

Det kallas minimal fysisk intensitet, eller hörselgränsen, det lägsta värdet på ljudintensiteten som fortfarande hörs:

Det kallas maximal fysisk intensitet, eller smärttröskel, det högsta värdet på högtalighet som är acceptabelt för örat:

När en observatör rör sig bort från en ljudkälla, ljudintensitet eller ljudnivå (β) minskar logaritmiskt och representeras av ekvationen:

Enheten som används för ljudnivån är Bel (B), men eftersom denna enhet är stor jämfört med de flesta dagliga ljudnivåvärden, är dess vanliga multipel decibel (dB), så att 1B = 10dB.


Video: Sid 254-258 - Ljudintensitet och ljudnivå (November 2021).