Fysik

MHS


Periodisk och oscillerande rörelse

I studiet av svängande rörelser baseras några av de största framstegen inom vetenskapen, såsom den första exakta mätningen av tyngdkraften, vetenskapligt bevis på jordens rotation och många tekniska fördelar, såsom uppfinningen av tidiga mekaniska klockor.

Periodisk rörelse

En periodisk rörelse kännetecknas när positionen, hastigheten och accelerationen för en rörlig kropp upprepas med lika tidsintervall, såsom klockhändernas rörelse, från vilken punkt som är avgränsad på en hastighetscykelkant. konstant eller till och med rörelsen från planeterna runt solen.

Vi ringer rörelseperiod (T) hur lång tid dessa cykler tar att upprepa. Således, som ett antal (n) av repetitioner över ett givet tidsintervall (Dt), kommer dess period att ges av uttrycket:

som n är en måttlös kvantitet, perioden har enhet som är lika med tidsenheten. I SI mäts det i sekunder (s).

Utöver perioden, i en periodisk rörelse, betraktas det som en mängd som kallas frekvens (f), vilket motsvarar antalet upprepningar av rörelsen (n) över ett givet tidsintervall (Δt), dvs:

Analysera enheterna i relationen, mäts frekvensen med inverse av tidsenheten, det vill säga 1 / s som får namnet på hertz (Hz) i SI.

Jämförelse av period- och frekvensekvationerna kan vi definiera förhållandet mellan dem som:

Video: MACKIE - MHS - Mi Harlem Shake VIDEO OFICIAL (November 2020).