Fysik

Keplers lagar


När människor började odla, behövde de en referens för att identifiera planterings- och skördatider.

När vi tittade på himlen märkte våra förfäder att vissa stjärnor beskriver en regelbunden rörelse, vilket gav dem en känsla av tid och tider på året.

Först drogs slutsatsen att solen och de andra observerade planeterna kretsade runt jorden. Men den här modellen, kallad den geocentriska modellen, hade flera brister som uppmuntrade studiet av detta system i tusentals år.

Runt 1500-talet presenterade Nicholas Copernicus (1473-1543) en heliocentrisk modell, där solen låg i universums centrum, och planeterna beskrev cirkulära banor runt den.

På sjuttonhundratalet uttalade Johanes Kepler (1571-1630) lagarna om planetrörelsen med hjälp av anteckningar från astronomen Tycho Brahe (1546-1601).

Kepler formulerade tre lagar som blev kända som Keplers lagar.

Keplers första lag - Orbits Law

Planeterna beskriver elliptiska banor runt solen, som upptar en av ellipsens fokus.

Keplers andra lag - Områdets lag

Segmentet som förenar solen med en planet beskriver lika områden med samma tidsintervall.

Keplers 3: a lag - Period of Law

Kvoten på periodernas kvadrater och kuben för deras genomsnittliga avstånd från solen är lika med en konstant. k, lika med alla planeter.

Med tanke på att planetens translationella rörelse motsvarar den tid det tar att resa runt solen, är det lätt att dra slutsatsen att ju längre planeten är från solen, desto längre blir översättningsperioden och, Som ett resultat, desto större blir ditt år.Video: Keplers lagar (November 2021).