Fysik

Dynamikfrågor


Effekt

(1) Vad är den genomsnittliga kraften som utvecklas av en kraft med intensitet 100N under en kurs av 20 m under en period av 2s?

(2) Ett 1 kg massblock har en konstant acceleration på 3 m / s². Sedan denna del av vila, vad är blockets momentana kraft efter 10-talet?

För att göra denna beräkning är det nödvändigt att känna till den kraft som utövas på blocket och hastigheten på det begärda ögonblicket.

Att veta styrka och omedelbar hastighet:

Effekt

(1) Vad är energin i en 1 kg masskropp som rör sig med en konstant hastighet på 10 m / s?

(2) En 10 kg bilmassa går med en hastighet på 12 m / s när den ser en fotgängare och bromsar till stopp. Vilket arbete utförs av bilbromsarna?

För den teoretiska kinetiska energin:

(3) En man faller från 100 m höjd. Vad är din hastighet när du når marken?

Enligt principen om energibesparing:

(4) Ett block på 12 kg faller från en höjd av 20 cm på en elastisk konstant fjäder k = 500N / m i viloläge. Vad blir kompressionen på våren?

Vi måste använda principen om energibesparing. Men vi vet att när blocket faller blir dess gravitationella potentiella energi kinetisk energi och när blocket når våren blir den kinetiska energin elastisk potentiell energi, så:

, den initiala kinetiska energin i detta fall är lika med den slutliga kinetiska energin i den situation där blocket faller.