Fysik

Statisk och hydrostatisk


Grundläggande principer

Statik är den del av fysiken som handlar om att förklara frågor som:

  • Varför på ett bord som stöds av två fötter behöver de vara i en viss position så att det inte svänger?
  • Varför är dörrhandtaget alltid placerat längst bort från gångjärnen?
  • Varför behöver en bild som hänger på en spik fastna exakt i halvan?
  • Varför är det lättare att bryta ett ägg vid dess sidor än vid dess kanter?

Principen om kraftöverförbarhet

Effekten av en kraft förändras inte när den appliceras på olika punkter på kroppen så länge den appliceras längs dess appliceringslinje.

I alla tre fallen är krafteffekten densamma.

Balans

De situationer där en kropp kan vara i balans är:

  • Statisk balans: Uppstår när punkten eller kroppen är perfekt stilla ().
  • Dynamisk balans: Uppstår när punkt eller kropp är i enhetlig rörelse.Video: Ligevægt (December 2021).