Fysik

Rörelsemängd


Om vi ​​ser ett poolspel, kommer vi att se att en boll överför sin rörelse helt eller delvis till en annan.

Den fysiska storleken som gör det möjligt att studera dessa rörelseöverföringar är mängden linjär rörelse. , även känd som momentum eller linjär momentum.

Mängden rörelse relaterar kroppens massa till dess hastighet:

Som kännetecken på rörelsemängden har vi:

  • modul:
  • Riktning: Samma som hastighet.
  • Riktning: Samma som hastighet.
  • SI-enhet: kg.m / s.

exempel:

Hur mycket rörelse av en 2 kg masskropp med en hastighet av 1 m / s?

Impulssats

Med tanke på Newtons andra lag:

Och använda det inom intervallet interaktionstid:

men vi vet att: , snart:

Som vi har sett:

då:

"En styrks momentum på grund av dess tillämpning under en viss tidsperiod är lika med variationen i mängden kroppsrörelse som inträffade inom samma tidsperiod."

exempel:

Hur länge ska en kraft med intensitet 100 N verka på en kropp med en massa som är lika med 20 kg, så att dess hastighet går från 5 m / s till 15 m / s?