Fysik

Dynamikfrågor


Newtons lagar

(1) Tänk på följande krafter som appliceras på en kropp:

Vad appliceras den resulterande kraften?

Modul: 5N-3N = 2N

Riktning och riktning: Samma som Force Majeure (5N)

(2) En kraft på 50 N appliceras på en vilkropp med 100 kg massa. Eftersom detta är den enda kraften som verkar på kroppen, vad uppnås sedan hastigheten efter tiotal kraftkraft?

Genom att känna till kroppens acceleration kan vi beräkna dess hastighet:

(3) Vilken är massan hos en kropp som från vila når en hastighet på 12 m / s på 20-talet? Att veta att kraften som appliceras på den har en modul lika med 30N.

Att känna till accelerationen av kroppen:

Styrka Vikt

(1) Vad är den minsta kraften som måste göras för att lyfta en bil med 800 kg massa?

Kraften måste vara större än eller lika med viktkraften, då:

(2) Vad är massan på en kropp som väger 12000 kg / kg?