Fysik

Mekanisk energi


Energi är förmågan att utföra ett jobb.

Mekanisk energi är det som händer på grund av kroppens rörelse eller lagras i fysiska system.

Bland de olika kända energierna är de vi kommer att se i studiet av dynamik:

  • Kinetisk energi;
  • Gravitationspotentialenergi;
  • Elastisk potentiell energi;

Kinetisk energi

Det är energin kopplad till kroppens rörelse. Det är resultatet av överföring av energi från systemet som sätter kroppen i rörelse.

Din ekvation ges av:

Med hjälp av Torricelli-ekvationen och med tanke på att rörelsens början är vila, kommer vi att ha:

Övergripande i beräkningen av jobb:

Energienheten är densamma som arbetet: Joule (J)

Kinetisk energisats

Med tanke på en kropp som rör sig i MRUV.

Kinetic Energy Theorem (TEC) säger att:

"Arbetet med den resulterande kraften mäts med variationen i den kinetiska energin."

dvs:

exempel:

Vad görs av en 10 kg kroppsmassa som startar en kurs med hastighet 10 m / s² tills den slutar?Video: Fysik 1 Mekanisk energi (December 2021).