Fysik

Rörelsebelopp (fortsättning)


Bevarande av rörelsemängd

Liksom mekanisk energi upprätthålls också rörelsemängden när det inte finns några spridande krafter, dvs. systemet är konservativt, stängt eller mekaniskt isolerat.

Ett system är konservativt om:

Så om systemet är konservativt har vi:

Eftersom massan hos en kropp, eller till och med ett system, knappast varierar, vad som förändras är deras hastighet.

exempel:

En kropp med 4 kg massa rör sig med en konstant hastighet av 10 m / s. En annan 5 kg masskropp lanseras med en konstant hastighet av 20 m / s mot det andra blocket. När de två kolliderar, kommer de att fångas av en kardborrband i ändarna. Hur snabbt kommer de förenade organen att vara?