Fysik

Effekt


Potentiell energi

Potentiell energi är energi som kan lagras i ett fysiskt system och har förmågan att omvandlas till kinetisk energi.

När kroppen tappar potentiell energi får den kinetisk energi eller vice versa.

Gravitationspotentialenergi

Det är energin som motsvarar det arbete som viktkraften utför.

Det erhålls när vi överväger förskjutningen av en kropp vertikalt med ursprung från referensnivån (jord, golv i ett rum, ...).

När kroppen faller blir den snabbare, det vill säga den får kinetisk energi, och när höjden minskar förlorar den potentiell tyngdkraft.

Elastisk potentiell energi

Det motsvarar det arbete som den elastiska kraften gör.

Eftersom elastisk kraft är en variabel kraft, beräknas ditt arbete genom att beräkna arean på din graf, vilket Hookes lag säger är:

Eftersom området för en triangel ges av:

då:Video: Effekt (December 2021).