Fysik

Centripetal kraft


När en kropp utför en cirkulär rörelse genomgår den en acceleration som är ansvarig för att förändra rörelseriktningen, som vi kallar centripetalacceleration, sett i MCU.

Genom att veta att det finns en acceleration och med tanke på kroppens massa, kan vi genom Newtons andra lag beräkna en kraft som, precis som den centripetala accelerationen, pekar mot mitten av den cirkulära banan.

Vi kallar denna kraft Centripetal Force. Utan den kunde en kropp inte utföra en cirkulär rörelse.

Såsom tidigare ses, när rörelsen är enhetlig cirkulär, är centripetalaccelerationen konstant, så centripetalkraften är också konstant.

Att veta att:

eller

då:

Den centripetala kraften är resultatet av krafterna som verkar på kroppen med riktningen vinkelrätt mot banan.

exempel:

En bil kör en 100 m radiekurva med en hastighet på 20 m / s. Eftersom bilens massa är 800 kg, vad är intensiteten hos centripetalkraften?