Fysik

Tryck


Som vi har sett måste det finnas en interaktion mellan två kroppar för att en kropp ska kunna röra sig.

Om vi ​​tänker på den tid som denna interaktion inträffar, kommer vi att ha kroppen under verkan av en konstant kraft, under en mycket kort tid kommer detta att vara en kropps impuls över en annan:

Karaktären hos impulsen är:

  • modul:
  • Riktning: Samma som F-vektor.
  • Riktning: Samma som F-vektor.

Enheten som används för Impulse, i SI, är: N.s

I grafen över en konstant kraft är pulsvärdet numeriskt lika med området mellan interaktionstidsintervallet:

A = F.Δt = IVideo: Tryck (December 2021).