Fysik

Draghållfasthet


Föreställ dig en fjäder som är fäst vid ena änden på ett stöd och i vila (utan någon åtgärd alls).

När vi applicerar en kraft F i den andra änden, tenderar fjäderen att skeva (sträcka eller komprimera beroende på riktning på den applicerade kraften).

Vid studier av vårdeformationer och applicerade krafter fann Robert Hooke (1635-1703) att vårdeformationen ökar proportionellt mot kraft. Följaktligen infördes följande lag, kallad Hookes lag:

där:

F: intensitet av den applicerade kraften (N);

k: fjäderelastisk konstant (N / m);

x: vårdeformation (m).

Vårens elastiska konstant beror huvudsakligen på fjädermaterialets natur och dess dimensioner. Dess vanligaste enhet är N / m (newton per meter) men vi hittar också N / cm; kgf / m, etc.

exempel:

En kropp på 10 kg, i jämvikt, är fäst vid änden av en fjäder, vars elastiska konstant är 150 N / m. Med tanke på g = 10 m / s², vad blir vårdeformationen?

Om kroppen är i jämvikt är summan av de krafter som appliceras på den noll, dvs.

eftersom krafterna har motsatta riktningar.