Fysik

Dynamics Applications


I grund och botten kan vi använda begreppen dynamik för att beräkna allt som kan beräknas genom kinematik.

Beroende på tillgängliga data för beräkningen är det lättare att utföra beräkningarna med hjälp av begreppen kinematik eller dynamik.

Genom att använda rörelsemängden kan vi dessutom förutsäga rörelser under kollisioner, kraftöverföring etc.

Dessa koncept är grundläggande för konstruktion eftersom de används i maskiner och konstruktion.


Video: Spiral Dynamics - Areas Of Application (December 2021).