Fysik

Dynamikformler


I fysiken är dynamiken grenen av mekanik som studerar en kropps rörelse och orsakerna till den rörelsen.

Här är en lista med formler om detta innehåll.

Newtons lagar
Resulterande kraft

Newtons första lag En rörlig kropp tenderar att förbli i rörelse och en vilande kropp tenderar att förbli i vila.
Newtons andra lag

Newtons andra lagvektor

Newtons tredje lag

Styrka Vikt
Kroppens vikt

Friktionsstyrka
Statisk friktionskraft

Dynamisk friktionskraft

Draghållfasthet
Hookes lag

Centripetal kraft
Centripetal kraft

Arbetet med en styrka
arbete

effekt
Genomsnittlig effekt

Intantan kraft

effekt
Kinetisk energi

Gravitationspotentialenergi

Elastisk potentiell energi

Mekanisk energi

Impuls och rörelsemängd
tryck

Rörelsemängd

Impulssats

Bevarande av rörelsemängden


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (November 2021).