Fysik

Kinematiska formler


Kinematik är fysikens gren som behandlar beskrivningen av kroppsrörelser utan att oroa sig för analysen av deras orsaker (dynamik).

Här är en lista med formler om detta innehåll.

hastighet
Medelhastighet

Enhetlig rörelse
Offset-tidfunktion

Jämnt varierad rörelse
Medium acceleration

Funktion per timme

Tidsposition fungerar som en funktion av tiden

Torricelli ekvation

Vertikal rörelse
Timhastighetsfunktion i vertikal rörelse

Tidsposition fungerar som en funktion av tiden i vertikal rörelse

Torricelli ekvation i vertikal rörelse

Skrå rörelse
Horisontell positionstidsfunktion

Horisontell komponent av initial hastighet

Vertikal positionstidsfunktion

Vertikal hastighetskomponent

Maximalt projektilområde horisontellt

Cirkulär rörelse
Vinkelläge

Vinkelförskjutning

Vinkelhastighet

Vinkelacceleration

Tidsfunktion för vinkelläget i enhetlig cirkulär rörelse

Timfunktion av vinkelhastigheten

Vinkelpositionens tidsfunktion

Torricelli-ekvation för cirkulär rörelse

Centripetal acceleration


Video: Kinematik - Übersicht über die 12 Formeln der gleichmäßig beschleunigten Bewegung aus Ruhelage (November 2021).