Kemi

Moseley


Henry Gwyn-Jeffreys Moseley, var en viktig kemist och fysiker, född 1887 i Weimouth, England. Det var han som föreslog elementets atomenummer. Han arbetade tillsammans med Ernest Rutherford. Studerade vid Oxford och blev rektor för fysik vid Cambridge University. Det var vid detta universitet som han samarbetade med Rutherford.

Han utförde studier på röntgenspektroskopi. 1900 studerade Moseley röntgenstrålning från atomer som hade bombarderats av en elektronstråle. Den drog slutsatsen att detta utsläpp var kopplat till ett heltal av positiva laddningar i atomkärnan.

Han fann att atomer i olika element har olika antal positiva laddningar i kärnan. Värdet på denna laddning är det kända atomnumret, som kännetecknar de kemiska elementen.

Runt 1903 bestämde den våglängderna för alfastrålning av olika element och erhöll ett förhållande mellan våglängderna för den betraktade strålningen och atomantalet för elementen som avger dem.
Moseleys upptäckt var viktig för den periodiska klassificeringen av elementen.

Moseley visade förekomsten av luckor som borde fyllas i den periodiska tabellen. Den aktuella tabellen har samma konfiguration som Moseleys tid. Moseley dog ​​i en strid i första världskriget i Turkiet 1915.