Fysik

Akustikformler


Akustik är den gren av fysik som är associerad med studien av ljud.

Här är en lista med formler om detta innehåll.

Hastigheten för ljudutbredning i gasformiga medier
Förökningshastighet

Förökningshastighet i samma gas vid olika temperaturer

Akustiskt sortiment
Intervall mellan två ljud

Ljudintensitet
Ljudintensitet

Hörbar sensationströskel (ASL)
Pain Threshold (LSD)
Ljudnivå

Ljudrör
Öppna rör

Stängda rör

Dopplereffekt
Frekvens under Doppler-effekt


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (November 2021).