Fysik

Termodynamiska formler


Termodynamik är ett område inom fysik som studerar energiöverföringar.

Här är en lista med formler om detta innehåll.

Intern energi
Intern energi

Intern energivariation

Arbeta med en gas
Arbeta med en gas

Arbeta en gas under konstant tryck

Arbeta en gas vid konstant temperatur

Arbetar en gas under konstant volym
Arbeta med en gas i en adiabatisk omvandling

Termodynamiska lagar
1: a termodynamikens lag

2: a termodynamikens lag

"Värme kan inte spontant flöda från en lägre temperatur till en kropp med högre temperatur."

"Det är omöjligt att bygga en maskin som, i en termodynamisk cykel, konverterar all mängd värme som tas emot till arbete."

"Entropi kan inte minska i ett slutet system."

Termiska maskiners
Arbeta på en termisk maskin

Utbyte av en termisk maskin

Carnot cykel
Arbeta med Carnot Cycle

Utbyte av en Carnot-maskin


Video: Termodynamik forklaring til 2 formler (November 2021).