Kemi

Luigi Galvani


Luigi Galvani var en forskare och läkare, född 9 september 1737, i Bologna, Italien. Hans bidrag till kemi var inom elektrokemi, i utvecklingen av batterier. Han var en doktors son.

Studerade brev och filosofi vid universitetet. Han tog examen i filosofi och medicin 1759. Han studerade kemi och naturhistoria vid universitetet.

1761 var han medlem av Academy of Sciences vid Bologna Institute. Han var professor i anatomi. Han var universitetslektor i medicin 1768 som senare ersattes av Practical Anatomy. Han var också professor i obstetrik 1782. Han föreläste i en teater och hemma. Han inrättade ett laboratorium för att utföra sina experiment.

1756 gjorde han studier och upptäckte den så kallade djurelektorn. Han upptäckte att benen på en död groda samverkade när de fästes vid ett järnbord med metallkrokar. Galvani misstänkte att djurets muskler producerade denna ström. Forskaren Alessandro Volta var då inte instämd med Galvanis arbete.

Idag kallas instrumentet som mäter elektrisk ström en galvanometer för att hedra Galvani. Och galvanisering är namnet som ges till processen för att belägga en metall med en annan metall. Även de galvaniska cellerna.

1762 gifte han sig med Lucia Galeazzi, dotter till sin lärare. Avslutar sin doktorsavhandling samma år. 1772 blir han ordförande för Bologna Academy of Sciences.

Galvani dog i fattigdom den 4 december 1798, innan han åtnjöt hans återinträde som emeritus pensionärprofessor för sina bidrag till vetenskapen.


Video: How Luigi Galvani's Frog Leg Experiment Made a Dead Frog Jump & Invented the Battery (Juni 2021).