Fysik

Torricelli ekvation


Hittills har vi känt två ekvationer av jämnt varierad rörelse som gör att vi kan associera hastighet eller förskjutning med tid som spenderas.

Det blir praktiskt att hitta en funktion där det är möjligt att känna till en möbelns hastighet utan att tiden är känd.

För detta kommer vi att använda de två tidsfunktioner som vi redan känner:

(1)

(2)

isolera dig själv t i (1):

ersätta t i (2) kommer vi att ha:

Minska till en gemensam nämnare:

exempel:

(UFPE) En kula som rör sig med en skalhastighet på 200 m / s när den tränger igenom ett träblock fixerat på en vägg bromsas till stopp. Hur lång tid tog kulan att röra sig inom blocket om det totala avståndet som färdades inuti var lika med 10 cm?

Även om problemet kräver den tid som kulan tog, för någon av tidsfunktionerna, måste vi ha acceleration för att beräkna den med hjälp av Torricelli-ekvationen.

Observera att enheterna överfördes till SI (10 cm = 0,1 m)

Därifrån kan du beräkna tiden: